Kontakt

Siedziba firmy

ul. Broniewskiego1, 62- 030 Luboń

Adres korespondencyjny: ul. Promienista 9, 62-060 Witobel

tel.:+48 509 368 904
mail: transportpigeon@wp.pl

Trans: 403974
Timocom: 270140
Teleroute 568478AA

Adres magazynu

ul. Promienista 9, 62-060 Witobel